Kleuter- en lagere School De Panne

De bestaande school bestond uit een losse verzameling van eenheden. Na afbraak van vier niet meer geschikte en afgeschreven volumes, werd door nieuwbouw een meer gebonden lager schoolcomplex voorgesteld en een afzonderlijk kleuterpaviljoen.

Een beglaasde doorsteek bindt lagere school met polyvalente zaal en secretariaat.
De kleuterklassen werden opgevat als een molentje van wanden en ruimtes in primaire kleuren. 

Ontwerp 2008
Werf Niet uitgevoerd
Adres Verenigingstraat, De Panne
Bouwheer Lagere school ‘De Tuimelaar’
Subsidiërende Overheid GO Gemeenschapsonderwijs Vl. Overheid
  Open oproep Vlaams bouwmeester (niet gewonnen)