OLV Ter Engelen Kortrijk ('t Fort)

De O.L.V. Ter Engelenschool te Kortrijk, beter bekend als ’t Fort werd gebouwd omstreeks 1853 in opdracht van de orde van de Zusters van Liefde. Deze prestigieuze meisjesschool en klooster werd geconstrueerd naar ontwerp van arch. Justin Bruyenne. In de loop der tijd kende de school meerdere uitbreidingen en verbouwingen. Toch bleef – mits enige vertroebeling - de oorspronkelijke luister en grandeur van het pand intact. Vandaag kiest men ervoor om deze kwaliteiten terug volledig in eer te herstellen en mogelijks nog te versterken. ’t Fort is vandaag een belangrijke vestiging van de Pleinschool.

Naast de restauratie van het oude schoolgebouw, wordt ook een deel nieuwbouw voorzien: De voorgevel krijgt een tweede gevel, die dienst doet als passerelle tussen de twee vooruitspringende risalieten. Ditzelfde geldt voor de oostgevel van de binnentuin. Ook werden werken voor een nieuwe (overdekte) speelplaats en fietskelder gepland.
De restauratie behelst het vernieuwen van het typerende schrijnwerk, de reconstructie van het perron: de parterres gelegen aan de tuingevels, de restauratie van de neobarokke kapel, de aanleg van de binnentuin,…

In samenwerking met avdk/Architecten Vande Kerckhove