33 Koopwoningen Woonwel Baanhof II Oostende

Baanhof II Oostende

Inplanting woningen

De woningen worden in drie evenwijdige volumes gegroepeerd. Deze inplanting zorgt ervoor dat de twee groenzones aan weerszijden van het terrein visueel met elkaar in contact staan. Dit geeft de wijk een aangenaam open en groen karakter. Door de keuze voor voornamelijk gesloten bebouwing wordt een grote densiteit bekomen: 33 woningen van het type 3/4 of 2/3 kunnen gerealiseerd worden. Deze inplanting sluit ook aan met het verkavelingsplan ten westen van het projectgebied, waar de woningen een zelfde oriëntatie hebben.

Doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers

In ons voorstel worden voor voetgangers en fietsers verschillende aanvullende paden voorzien. In de eerste plaats wordt de U-vormige hoofdcirculatie kortgesloten door middel van een pad. Daartoe wordt één van de drie woningblokken gesplitst om een doorgang te maken.

Achter tuinen van de woningen loopt een pad zodat de tuinbergingen (individuele fietsbergingen) gemakkelijk en direct toegankelijk zijn. Voorts stellen wij voor om het fietspad dat door de naburige verkaveling loopt door te trekken en aan te sluiten op de Rietmusstraat.

Collectieve voorzieningen

In de wijk wordt een gevoel van collectiviteit gerealiseerd door de grens tussen het publiek domein en de private kavels te vervagen. Om dit te realiseren hebben wij een type woning voor ogen die geen traditionele vlakke voorgevel evenwijdig met de straat heeft, maar een voorgevel die geplooid is waardoor nissen ontstaan die aansluiten op het openbaar domein. Het voetpad voelt zo niet langer aan als een rechte lijn maar als een dynamisch spel van smalle en bredere stroken. Deze nissen, die zich op privaat domein bevinden, kunnen dienst doen als autostaanplaats voor de bewoners. Echter, als de auto weg is, bieden deze tal van mogelijkheden: van speelruimte voor de kinderen tot terrasje langs de straat om samen met de buren te verpozen.

Bovendien voorzien wij een luifel die deze inhammen overdekt en visueel met elkaar verbindt*. Deze luifel wordt zo een element dat doorheen de hele verkaveling “Baanhof 2” loopt en het gevoel van collectiviteit versterkt.

Op het eind van de doodlopende straat, dat het karakter van een klein pleintje heeft, loopt deze luifel een eind voorbij de woningen door, waardoor een overdekt publieke ruimte ontstaat. Deze kan gebruikt worden om een kleine receptie te houden, een buurtfeest, of als overdekte speelplaats voor de kinderen**. Grenzend aan de zuidelijke groenzone (waar een speelpleintje kan ingericht worden) vormt het samen met het verharde pleintje het hart van de wijk. Een tweede, kleinere luifel, doet dienst als collectieve overdekte fietsstalling, in aanvulling van de mogelijkheid fietsen te stallen in de private tuinbergingen.

Ontwerp 2017
Werf start werken november 2019
Adres Rietmusstraat, Oostende
Bouwheer Woonwel