Bibliotheek "Kris Lambert" Oostende

Stadbibliotheek met jeugdbibliotheek, muziekbibliotheek, volwassenbibliotheek, en daarnaast tentoonstellingsruimte, voordrachtzaal, leescafé en kantoren en atelier boekverzorging.

Concept is contextueel afgeleid van de spievormige terreinvorm en omvat twee open balkvormige volumes rond een spievormige centrale ruimte en een derde gesloten blok voor kantoren en boekverzorging. Aanleg van omgeving versterkt deze contextualiteit. Interieuraanpak zorgt voor warme, onthalende sfeer. Een introverte naar binnen gerichte sfeer, met extroverte naar buiten gerichte kopgevels.

Het concept is dat van een mediatheek met ruimte voor ontmoeting, werken, lezen, internetten en zoeken in een boekenlandschap met specifieke zit- en werkplekken.

In samenwerking met atelier voor architektuur Maes & De Busschere, interieurarchitect Stefaan Decoster en landschapsarchitect Paul Deroose 

Ontwerp 1997 - 1998
Werf 1998 - 2000
Adres Wellingtonstraat, Oostende
Bouwheer Stad Oostende