HH Petrus en Pauluskerk Oostende - Monument

De St-Petrus & Pauluskerk werd gebouwd in 1900-1905 door architect De La Censerie in opdracht van koning Leopold II. Het is een hoogtepunt van de neogotiek in Vlaanderen en werd als monument beschermd in 1960.

Sinds 1973 begonnen de restauratiewerken o.l.v. Paul Felix. Iste fase: herstel kop en deel transepten.

Na 1987 zette Felix-Glorieux de restauratiewerken verder.
IIde fase: herstel torens (ontmanteling en heropbouw van bovenste deel)

studie 78-80 – werf 81-91

de restauratie omvatte het vernieuwen van slechte delen in de natuursteen (Vinalmont)

IIIde fase: 1ste deel: bovenramen midden en zijbeuk studie 99-00 – werf 01-02
restauratie van glas in lood ramen

Na 2007 zette Felix & Partners het restauratiedossier verder. IIIde fase: 2de deel: daken

studie 07-08 – werf 08-09

restauratie van leien dakbedekking
IIIde fase: 3de deel: benedenramen midden en zijbeuk

studie 09 – in werf 

Ontwerp 1981 - 2009
Werf 1987 - heden
Adres Petrus en Paulusplein Oostende
Bouwheer kerkfabriek HH Petrus & Pauluskerk
Subsidiërende Overheid Vl. Overheid, provincie W-Vlaanderen, Stad Oostende