OLV-College Oostende - Monument

Het gebouw werd door architect J. Dossart in 1785 ontworpen als hotel in classistische stijl.

In 1842 werd het heringericht tot schoolgebouw van de ‘Collège Notre Dame de Bon Secours’. Sinds het interbellum: Onze-Lieve-Vrouwecollege (James Ensor zat er op de schoolbanken).

Na zware oorlogschade werd het hersteld door Paul Felix.
In 92-99 waren er restauratiewerken aan voorgevel, dak, balkon en dakbalustrade. In 03 waren er restauratiewerken van gevelschrijnwerk. 

Ontwerp 1992 - 2002
Werf 1999 - 2003
Adres Vindictivelaan 9 Oostende
Bouwheer O.L. Vrouwecollege
Subsidiërende Overheid Vl. Overheid, provincie W-Vlaanderen, Stad Oostende