OLV Ter Engelen Kortrijk ('t Fort)

De O.L.V. Ter Engelenschool te Kortrijk, beter bekend als ’t Fort werd gebouwd omstreeks 1853 in opdracht van de orde van de Zusters van Liefde. Deze prestigieuze meisjesschool en klooster werd geconstrueerd naar ontwerp van arch. Justin Bruyenne. In de loop der tijd kende de school meerdere uitbreidingen en verbouwingen. Toch bleef – mits enige vertroebeling - de oorspronkelijke luister en grandeur van het pand intact.

Vandaag kiest men ervoor om deze kwaliteiten terug volledig in eer te herstellen en mogelijks nog te versterken. ’t Fort is vandaag een belangrijke vestiging van de Pleinschool.


De restauratie behelst het vernieuwen van het typerende schrijnwerk, de reconstructie van het perron: de parterres gelegen aan de tuingevels, de restauratie van de neobarokke kapel, de aanleg van de binnentuin,…

In samenwerking met avdk/Architecten Vande Kerckhove

Ontwerp 2012-2013
Werf 2016-2018
Adres Plein, Kortrijk
Bouwheer DPSA - Guldensporencollege
  Laureaat wedstrijd
  TV AVDK-FELIX