Peperbusse Oostende - St-Pieterstoren Monument

Het oudste monument St-Pieterstoren van Oostende beter gekend als “Peperbussche” dateert deels uit de 15de eeuw. De kerk brandde af in 1896. Enkel de toren bleef overeind.

De restauratie is een zachte restauratie waarbij de toren preventief beschermd wordt tegen verdere aftakeling. De gevel werd onder stoom gereinigd. Een bouwvallige gevelfragment van 4 op 12 meter werd door mortel injectie gestabiliseerd. De muur ankers werden vervangen door roestvrije frames. Aan steunbenen werden aangetaste bakstenen vernieuwd.

Ook de klokkenstoel en dakstructuur en interieur werden gerestaureerd.

Het interieur is toegankelijk via een smalle spiltrap in natuursteen. In de indrukwekkende torenruimte werd een nieuwe spiltrap naar de klokkenstoel opgenomen in een contrasterend houten octogonaal volume.

Ontwerp 2000
Werf 2008 - 2009
Adres Kerkstraat Oostende
Bouwheer Stad Oostende
Subsidiërende Overheid Vl. Overheid, provincie W-Vlaanderen, Stad Oostende