Sociale kruidenier Oostende

Het project is een verbouwing van een bestaand pand voor het huisvesten van een sociale kruidenier, een nieuw sociaal concept.

Het omvat een ontmoetingsruimte, winkel, polyvalente zaal, burelen,….

In het bestaande gebouw doen we een aantal beperkte ingrepen naar lichtkwaliteit, ruimtelijkheid en leesbaarheid met als basisconcept het creëren van een binnenstraat waaraan alle functies gekoppeld worden.

Ontwerp 2015
Adres Torhoutsesteenweg 29, 8400 Oostende
Bouwheer Sociaal huis Oostende
Subsidiërende Overheid OCMW Oostende