St-Jozefkerk Oostende

Restauratie van de neogotische bakstenen kerktorenspits (1897-1903). Het baksteenmetselwerk vertoonde uitgeloogde voegen en metselwerk, loszittende schijven metselwerk door vorstschade, loszittende en verweerde stukken blauwsteen,...

Labo analyse wees uit dat de stenen te zacht gebakken waren om de zouten – aanwezig in de klei – te neutraliseren. De cycli van nat-droog zorgden ervoor dat de zouten net onder het oppervlak van de steen begonnen te kristalliseren. De volumevermeerdering van de zoutkristallen veroorzaakte scheuren evenwijdig met het oppervlak met wateropname en vochtschade als gevolg.

De herstellingen bestonden erin alle aangetast metselwerk te vervangen door nieuw recuperatie metselwerk. 

Ontwerp 1997 - 2011
Werf 1998 - heden
Adres Gentstraat, Antwerpenstraat Oostende
Bouwheer kerkfabriek St-Jozef
Subsidiërende Overheid Vl. Overheid, Stad Oostende