Uitkijktoren Middelkere

Het gegeven op de site is een vreemd element, een torenstomp als een enorme zwerfkei in het landschap. We zien de romp niet als sokkel voor een nieuwe toren maar we geven hem zin als steunpunt voor onze constructie.
In plaats van een constructie te bouwen, met daarin/daaraan een trap naar een uitzichtplatform, lossen wij de vraagstelling in één beweging op: de trap ís de constructie.

Onze kijktrap verbindt in eerste instantie het natuurgebied met een panoramisch platform bovenop de romp (metselwerk behouden tot peil +692, betonstructuur behouden tot peil +602), de trapbomen uit gelamelleerd hout zijn constructief en werken als een balk op twee steunpunten (fundering en romp).
Het bordes waar de trap op het platform landt eindigt in een zitbank om te bekomen van de eerste klim en de mensen die de trap bewandelen te bewonderen. Dit bordes geeft ook toegang tot het panoramisch platform, met een 360° uitzicht over het natuurgebied, strand, zee en polders. Op zes meter hoog kijk je uit over de begroeiing maar je bent nog laag genoeg om de details in de onderliggende natuur te onderscheiden.
Er is een ruim panoramisch dek met zitbanken, informatiezones over de fauna en flora, zichtpunten, …. Het midden van het platform bestaat uit een groendak, aangelegd met dezelfde lage planten als het natuurgebied. Over de stapstenen in dit groendak kan je van dichtbij de flora ervaren die niet toegankelijk is in het afgeschermde natuurgebied.
Het vervolg van de kijktrap is dezelfde gelamelleerde constructie die uitkraagt vanaf het platform, in de richting van de zee. Bij het beklimmen zie het eerst het open eindpunt, de glazen borstwering tussen de houten liggers, die een uitsnede op de horizon maakt. Helemaal boven ontdek je de rest van de ‘skywalk’, het glazen bordes waar je lijkt te zweven tussen de meeuwen boven het landschap. De visuele link met het vertrekpunt van de trap sluit de circulatie.
Bij het afdalen heb je niet de indruk ‘langs dezelfde weg’ terug te keren: de ruimtelijke ervaring vanuit een hoog perspectiefpunt is volledig anders dan de ervaring bij het beklimmen van de trap.

Ontwerp 2015
Werf niet uitgevoerd
Adres site watertoren
Bouwheer gemeente Middelkerke
  Wedstrijd ontwerp (niet gewonnen)