Restauratie Sint Jozefkerk Oostende

De monumentale bakstenen kerk aan de Aflons Pieterslaan werd de voorbije twintig jaar fase voor fase hersteld en gerestaureerd. De werken omvatten onder andere het herstel van de toren en baksteenspits, het herloden van de ramen, het herstellen van het hekwerk, de restauratie en uitbreiding van het orgel, het herstel van waterschade aan het interieur, onderhoudswerken aan daken en goten, technische uitrusting...

De kerk is een Gesamtkuntstwerk, de kerk is aangekleed met verschillende kunstwerken van bijzonder hoogstaande kwaliteit. Het neogotisch (sjabloon)schilderwerk, het beeldhouwwerk, de altaren, de kleurzettingen werden ontworpen en gemaakt door de beste kunstenaars en ambachtslui uit die tijd.

Categorie
Publiek
Type
Restauratie
Ontwerp
1998 - heden
Uitvoering & oplevering
1999 - heden
Ligging
Alfons Pieterslaan, Oostende
Bouwheer
Kerkfabriek Sint Jozef Oostende

Het ontwerp van stadsarchitect A. Verraert voor de Sint Jozef parochiekerk werd in 1895 goedgekeurd door de gemeenteraad, hoewel er op dat moment nog geen beslissing was over waar men de kerk zou inplanten. Uiteindelijk koos men voor de site aan de Gentstraat / Antwerpenstraat / Alfons Pieterslaan. In 1897 plaatste de firma Sanders de funderingen, in 1898 begon aannemer De Gryse aan de bouwwerken, de kerk werd uiteindelijk in 1901 ingewijd.

De kerk vormt met zijn monumentale baksteen toren van 77m hoog het eindpunt in het perspectief van de as  Leopold I plein - Rogierlaan. Rond de kerk is een plantsoen aangelegd dat afgeschermd is met smeedijzer hekwerk, versierd met bloemmotieven. Het hoofdvolume wordt gevormd door de westtoren, hoofdbeuk en zijbeuken. Aan de oostzijde rijst het koor boven de sacristie en weekkapel uit.

Het interieur van de kerk is rijk versierd met neogotisch sjabloonschilderwerk en en marouflages. De oorspronkelijke glas-in-lood ramen zijn in het koor en noordelijk transept nog bewaard en beelden scenes uit het leven van Sint Jozef uit. Deze ramen zijn vervaardigd door glaskunstenaar Gustaaf Ladon in 1910. De benedenramen van de zijbeuken zijn een ontwerp van Achiel Van Doorne uit 1931. Het zuidelijk transeptraam  tot slot is ontworpen door Mortier in 1965.

Het neogotisch beeldhouwwerk van de biechtstoelen, koorbanken, altaren en de nu verdwenen preekstoel werd ontworpen door Leopold Blanchaert van het ateliers Bressers-Blanchaert.

Het orgel werd in 1900 besteld bij het atelier van Emile Kerkhoff in Brussel, de offerte werd op basis van het orgel in de Sint Gertrudiskerk te Etterbeek gemaakt. Het orgel werd in 2012-2017 gerestaureerd en geactualiseerd door Jan Lapon.