Sociale woonwijk Veldegem

Een bestaande verkaveling werd uitgebreid met 68 woongelegenheden, een mix van sociale woningen en appartementen. Om het landelijk karakter te valoriseren en de wijk een “landschap” identiteit te geven werden de sociale woningen geschikt rond een “green” die als gemeenschappelijke ruimte wordt ontworpen voor de ganse wijk.

Er worden verschillende type woningen geschakeld die diversiteit brengen binnen het geheel van het project. In een eerste fase werden 24 sociale huurappartementen, 13 sociale huurwoningen, en 15 sociale koopwoningen gerealiseerd.

Categorie
Publiek
Type
Wonen
Ontwerp
2011
Uitvoering & oplevering
2019 - 2021
Ligging
Halfuurdreef, Veldegem
Bouwheer
Vivendo