Europaschool en Middenschool Bredene

Elke nieuwe ontwerpoefening is de aanleiding voor een specifieke aanpak. Bouwen in en aan een bestaande context vraagt om de analyse van de aanwezige eigenschappen. Het ontwerpend onderzoek leidt ons tot een intelligente ‘kijk’ waarbij we de huidige kwaliteiten van de site versterken en waar nodig nieuwe kwaliteiten gaan toevoegen. De site is onderhevig aan sterk gedefinieerde bouwvoorschriften.

Voor dergelijk ruimtelijk-organisatorisch probleem gaat het erom, door onderzoek, een welbepaalde houding tot die probleemstelling te ontwikkelen waardoor er voldoende architecturale vrijheid ontstaat om creatief te werk te gaan. In de essentie gaat het om het specifieke karakter van de site, de omgeving, de natuur en de beleving ervan. Tijdens de analyse zijn we opzoek gegaan naar facetten waarbij het project zich verankert op alle niveaus, zowel stedenbouwkundig, educatief, pedagogisch, als op sociaal vlak.

Het resultaat van dit onderzoek vertaalt zich in schoolcampus die de vorm aanneemt van het terrein. De noordelijke zijde vormt een belvedère op de spuikom en een schil tegen de wind. Als gevolg ontstaat een zuidelijk georiënteerd plein. De sterk uitgesproken kop van het gebouw met aansluitend pleintje vormt een cruciale schakel tussen de publieke plekken van de omgeving.

Het concept bestaat uit een school waarbij de circulaties zich aan de buitenzijde bevinden. Dit zorgt voor een minimum aan interne circulatie. De functionele schoolarchitectuur geeft aanleiding tot het creatief indelen van klaslokalen om te voldoen aan de noden van dat moment. Het is eenvoudig om bepaalde delen van de school open te stellen voor derden. De externe circulaties vormen de rechtstreekse verbinding met de speelplaatsen en toegangen.

De openschoolvisie geeft het gebouw zijn vorm. De buitencirculatie, terrassen, trappen en bordessen zorgen voor een zekere speelsheid en openheid naar buiten toe. Enkele sterke relaties met de spuikom, het binnenplein, de groene omgeving en de wijk vormen het unieke karakter van de campus.

Categorie
Publiek
Type
Onderwijs
Ontwerp
2017
Uitvoering & oplevering
2020 - 2021
Ligging
Europastraat, Bredene
Bouwheer
Scholen van Morgen, GO! Gemeenschapsonderwijs
Medewerkers
Studio Basta - omgevingsaanleg, Allt - fotografie