StFran. school voor verpleegkunde

De bestaande ziekenhuisvleugel GHB Leuven (kinderziekenhuisschool en klinische farmacologie) werd omgebouwd tot verpleegkundige school (hoger beroepsonderwijs).

Met het voorgestelde architectuurconcept introduceren we een centrale collectieve straat die de huiskamer van de school vormt. Hier is het kruispunt tussen student, docent en directie.  De school bestaat niet alleen uit leslokalen met daarbij horende circulatie. De collectieve straat neemt zowel de circulatie als een educatieve functie op zich. Een plaats waar studenten geen nummer zijn en worden bijgestaan door medestudenten, docenten en directie. Het brengt motivatie en inspiratie voor alle actoren in de schoolomgeving met een continue input van informatie. Hier vormen student, docent en directie de identiteit van de school. 

Categorie
Publiek
Type
Zorg, Onderwijs
Ontwerp
2016
Uitvoering & oplevering
2019
Ligging
UZ Gasthuisberg, Herestraat Leuven
Bouwheer
StFran