Sociale kruidenier, Oostende

Het project is een verbouwing van een bestaand pand voor het huisvesten van een sociale kruidenier, een nieuw sociaal concept.

Het omvat een ontmoetingsruimte, winkel, polyvalente zaal, burelen,….

In het bestaande gebouw doen we een aantal beperkte ingrepen naar lichtkwaliteit, ruimtelijkheid en leesbaarheid met als basisconcept het creëren van een binnenstraat waaraan alle functies gekoppeld worden.

Categorie
Publiek
Type
Werk
Ontwerp
2015
Uitvoering & oplevering
2016 - 2017
Ligging
Torhoutsesteenweg, 8400 Oostende
Bouwheer
Sociaal huis Oostende
Subsidiërende Overheid
OCMW Oostende